Cennik

  • Konsultacja indywidualna: 90 zł/ 50 min.
  • Sesja psychoterapii indywidualnej: 90 zł/50 min.
  • Konsultacja/sesja psychoterapii prowadzona w domu pacjenta (dla osób niepełnosprawnych, seniorów): 160 zł/50 min.
  • Konsultacja partnerów: 160 zł/90 min.
  • Terapia partnerów prowadzona przez parę terapeutów: 250 zł/90 min.