Psychoterapia Wejherowo

„Nic się nie dzieje przypadkowo, zawsze jest jakaś przyczyna i konieczność” Platon

Pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej, która czerpie z doświadczeń psychoanalizy i jest uznaną metodą leczenia zaburzeń psychicznych – nerwic, lęków, stanów obniżonego nastroju, depresji i zaburzeń osobowości.

Odkrycie tego, co w psychice jest nieświadome, pozwala na przepracowanie problemów, bardziej świadome korzystanie z własnych zasobów i lepsze zaspokajanie emocjonalnych potrzeb klienta w relacjach miedzyludzkich w codziennym życiu. Jednocześnie odrzuca się dysfunkcyjne zachowania, będące dotąd źródłem osobistego cierpienia. Celem psychoterapii jest podniesienie jakości życia klienta, zwiększenie jego satysfakcji z podejmowanej aktywności, zmniejszenie uciążliwości lub wyeliminowanie objawów chorobowych.

Z psychoterapii mogą skorzystać osoby w różnym wieku, na różnych etapach życia – nie ma szczególnych ograniczeń.

Czasami objawy chorobowe lub pogłębione trudności w mierzeniu się z codziennością pojawiają się w wyniku stresu związanego z jakąś życiową zmianą – ukończeniem szkoły, zmianą pracy, rozwodem czy śmiercią kogoś bliskiego. Najczęściej są wynikiem uwewnętrznionych, niekorzystnych norm i relacji z innymi ludźmi.

Oferuję pomoc w następujących problemach:

 • brak umiejętności zapanowania nad stresem, nieuzasadnione lęki, utrzymujący się niepokój,
 • nerwice (zobacz więcej),
 • stany obniżonego nastroju, depresja kliniczna (zobacz więcej),
 • poczucie osamotnienia i brak sensu życia (zobacz więcej),
 • brak satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi,
 • zła kontrola nad emocjami: złością, gniewem, smutkiem,
 • problemy ze snem, bóle głowy i kręgosłupa o podłożu psychicznym,
 • przeżywanie żalu, poczucia krzywdy i winy,
 • trudności z podejmowaniem decyzji,
 • zachowania agresywne i autoagresywne,
 • nieumiejętność dbania o siebie, wyznaczania własnych granic, komunikowania i zaspokajania własnych potrzeb,
 • złe odżywianie się – kłopoty z utrzymaniem właściwej wagi, objadanie się czy głodzenie,
 • problemy z samookreśleniem, znalezieniem mocnych stron, wyborem drogi życiowej
  oraz wiele innych.

Zapraszam do skorzystania z psychoterapii.